VILO.220.2.2024.JW 

Ogłoszenie 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Wojska Polskiego 47 a, tel.  (56) 623-17-09 zaprasza do udziału w przetargu ofertowym zapytania o cenę na wykonanie  remontu schodów zewnętrznych w ilości 3 szt. i dwóch podestów. Materiał zastosowany  granit. Szczegóły poniżej

Ogłoszenie - remont schodów

Formularz oferty - remont schodów

 

VILO.220.1.2024.JW

 

Ogłoszenie

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Wojska Polskiego 47 a, tel.

(56) 623-17-09 zaprasza do udziału w przetargu ofertowym zapytania o cenę na wykonanie

remontu elementów pokrycia dachowego z wymiana części oblachowania i rury spustowej i

wymiana wyłazu na dach. CPV 45400000 – 1. Szczegóły w linkach poniżej. 

 

Ogłoszenie o przetargu dachu. 

Formularz oferty

Opublikowano wykaz umów cywilno-prawnych od 2016-2023

WSTĘP

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VILO w Toruniu

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-27