Opublikowano wykaz umów cywilno-prawnych od 2016-2023

WSTĘP

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VILO w Toruniu

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-27

Opublikowano nowy ujednolicony tekst Statutu Szkoły z dnia 1.09.2022

Opublikowano dokumenty szkolne - dostępne TUTAJ