VILO.220.2.2024.JW 

Ogłoszenie 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Wojska Polskiego 47 a, tel.  (56) 623-17-09 zaprasza do udziału w przetargu ofertowym zapytania o cenę na wykonanie  remontu schodów zewnętrznych w ilości 3 szt. i dwóch podestów. Materiał zastosowany  granit. Szczegóły poniżej

Ogłoszenie - remont schodów

Formularz oferty - remont schodów

Kosztorys inwestorski obmiar.pdf