VILO.220.1.2024.JW

 

Ogłoszenie

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Wojska Polskiego 47 a, tel.

(56) 623-17-09 zaprasza do udziału w przetargu ofertowym zapytania o cenę na wykonanie

remontu elementów pokrycia dachowego z wymiana części oblachowania i rury spustowej i

wymiana wyłazu na dach. CPV 45400000 – 1. Szczegóły w linkach poniżej. 

 

Ogłoszenie o przetargu dachu. 

Formularz oferty