Plan lekcji
3 4 hst 22 23 24 j. ang 25 informatyka 27 mała 36 woj
37 chemia 38 mat1 40 mała RW 41 j.ang mała SY 42 mat 43 DC 44 RK 45 IŚ
46 IK mała 54 fizyka CZ 55 biologia Bi 57 geogr s_g1 sala gimnastyczna cz 1 s_g2 sala gimnastyczna cz 1 @basen s_g3 sala gimnastyczna cz.2
s_g4 sala gimnastyczna cz.3 s_26 informatyczna @basen1