VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2020/2021

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

1

Babińska-Forst Jolanta język angielski
Banach Marek podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe, edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
3 Białucha Agata biologia
4 Carska Dorota język angielski
5

Charęza Hanna

język polski

6 Chościńska Agnieszka chemia
7 Czerniak Anna fizyka, matematyka
8

Czerwińska Magdalena

fizyka, matematyka

9 Dubai Aneta biologia
10 Jaroszewska - Brudnicka Renata geografia
11

Karczewska Regina

język rosyjski, j. polski

12 Kosiński Michał geografia 
13 Kostyra Agnieszka wicedyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
14

Koziarzewska Izabela

język niemiecki, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz

15 Kubisztal Marcin historia, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻR), historia i teraźniejszość (HIT)
16 Kumiszcze-Fidos Małgorzata język niemiecki, pedagog specjalny
17 Lerch Piotr wychowanie fizyczne
18 Makacewicz Anna wiedza o społeczeństwie (WOS), historia
19

Matuszewicz Zbigniew

dyrektor szkoły, historia

20 ks. Meszyński Łukasz religia
21 Mularczyk Mirosław informatyka
22

Myrcha Jan

edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), zajęcia ogólnowojskowe

23

Okinczyc Krzysztof

wychowanie fizyczne

24 Oźmina Aleksandra matematyka, informatyka, oligofrenopedagog
25 Sikorska Agata chemia
26 Skrzypczak Cezary matematyka
27 Sulikowska - Szalska Klaudia j. polski
28

Szychulska Danuta

język angielski
29

Świtała Izabela

język polski, etyka

30

Trawińska Ewa

wychowanie fizyczne

31 Trzmiel Lidia język hiszpański
32 Walukiewicz Elżbieta historia, historia i teraźniejszość (HIT), religia ewangelicka
33 Walukiewicz Michał religia ewangelicka
34

Wuttke-Wojtaś Romana

język angielski

     
35 Kubicka Jagoda psycholog
36 Lis Anna pedagog, muzyka
37 Pitulska Lidia surdopedagog
38 Rudnik Joanna logopeda
     
39 Garbaciak Daria biblioteka
40 Kapelaty Katarzyna biblioteka

Partnerzy