Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2023/2024

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

1

Babińska-Forst Jolanta język angielski
2

Baczis-Macikowska

chemia, matematyka
3 Banach Marek podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie wojskowe, edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
4 Białucha Agata biologia
5 Carska Dorota język angielski
6

Charęza Hanna

język polski

7 Chościńska Agnieszka chemia
8 Czerniak Anna fizyka, matematyka
9

Czerwińska Magdalena

matematyka

10 Jaroszewska - Brudnicka Renata geografia
11 Kapelaty Katarzyna bibliotekarz
12

Karczewska Regina

język rosyjski, j. polski jako obcy

13

Kosiński Michał

geografia 
14 Kostyra Agnieszka wicedyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
15

Koziarzewska Izabela

język niemiecki, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz

16

Krepel Robert

matematyka
17

Kubicka Jagoda

psycholog
18 Kubisztal Marcin historia, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻR), historia i teraźniejszość (HIT)
19 Kumiszcze-Fidos Małgorzata język niemiecki, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
20

Leksandrowicz Rafał

matematyka
21

Lerch Piotr

wychowanie fizyczne
22

Lis Anna

pedagog, muzyka, pedagogika
23

Łuczak Ewa

religia
24 Makacewicz Anna wiedza o społeczeństwie (WOS), historia
25

Markowski Mateusz

religia
26

Marolewski Adam

historia, historia i teraźniejszość
27

Masłoń Zbigniew

fizyka
28

Matuszewicz Zbigniew

dyrektor szkoły, historia

29 ks. Meszyński Łukasz religia
30

Mikołajczak Katarzyna

język hiszpański
31

Mularczyk Dariusz

biologia
32 Mularczyk Mirosław informatyka
33

Myrcha Jan

edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), zajęcia ogólnowojskowe

34

Okinczyc Krzysztof

wychowanie fizyczne

35

Opałka Marcin

informatyka
36 Oźmina Aleksandra matematyka, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
37

Pater-Buczkowska Marta

język angielski
38

Pitulska Lidia

zajęcia rewalidacyjne
39

Rudnik Joanna

zajęcia logopedyczne
40

Rybacki Dariusz

język polski
41

Skrzypczak Cezary

matematyka
42 Sulikowska - Szalska Klaudia język polski
43

Szychulska Danuta

język angielski
44

Świtała Izabela

język polski, etyka

45

Trawińska Ewa

wychowanie fizyczne, język łaciński

46 Trzmiel Lidia język hiszpański
47 Walukiewicz Elżbieta historia, historia i teraźniejszość (HIT), religia luterańska
48

Wuttke-Wojtaś Romana

język angielski

Partnerzy