Orlik

Animator Orlik: Rafał Gorlicki 503 868 313 

ZDJĘCIA Z OTWARCIA OBIEKTU W 2012 ROKU

W skład kompleksu sportowo- rekreacyjnego wchodzą:

1. dwa boiska sportowe:

  • boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej  Nawierzchnia boiska wykonana jest na podbudowie dynamicznej- trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm.
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej Nawierzchnia boiska - poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej

2. budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

3. oświetlanie kompleksu

Źródło: http://www.orlik2012.pl/index.php/dla-inwestorow/zalozenia

Partnerzy