VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

Pedagog specjalny - Małgorzata Kumiszcze - Fidos

MAŁGORZATA KUMISZCZE - FIDOS (sala 30)

 

poniedziałek 15.45 -17. 15

wtorek - 12.45-15.15:

 

Zakres pomocy:

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów m. in. z dysleksją, dysgrafią
  • zajęcia rewalidacyjne
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  • konsultacje dla uczniów i rodziców
  • wsparcie nauczycieli w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

Partnerzy