Pedagog specjalny - Małgorzata Kumiszcze - Fidos

MAŁGORZATA KUMISZCZE - FIDOS (sala 30)

 

poniedziałek  11.30-12.15

poniedziałek 14.40 - 15.10

wtorek 13.40 - 16.30

czwartek 13.40 - 14.25

 

 

Zakres pomocy:

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów m. in. z dysleksją, dysgrafią
  • zajęcia rewalidacyjne
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  • konsultacje dla uczniów i rodziców
  • wsparcie nauczycieli w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

Partnerzy