Patron VI LO

VILO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. 17 września 2009 r. w 70-rocznicę agresji ZSRR na Polskę, odbyła się uroczystość nadania imienia Zesłańców Sybiru i wręczenia sztandaru VI LO i Gimnazjum nr 6, które do 1 września 2017 roku tworzyło razem z liceum Zespół Szkół nr 1. Uchwałę nadania imienia dyrektorowi szkoły wręczył Andrzej Przybyszewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia.

Partnerzy