VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły
mgr Zbigniew Matuszewicz

Z-ca Dyrektora Szkoły
dr Agnieszka Kostyra

Partnerzy