Plan lekcji
Oddziały
4A 4B 3A 3B 2A 2C 2FP 2E 2B 2D 1A 1B 1C 1D 1E
Nauczyciele
J.Babińska-Forst (BA) A.Baczis-Macikowska (BC) M.Banach (MB)
A.Białucha (BI) D.Carska (DC) H.Charęza (HC)
A.Chościńska (CO) A.Czerniak (CZ) R.Jaroszewska-Brudnicka (GE)
R.Karczewska (RK) M.Kosiński (MK) A.Kostyra (KT)
I.Koziarzewska (JE) M.Kubisztal (KB) M.Kumiszcze-Fidos (KU)
R.Leksandrowicz (RL) P.Lerch (PL) A.Lis (SH)
E.Łuczak (EŁ) A.Makacewicz (AM) M.Markowski (MM)
A.Marolewski (MR) Z.Masłoń (MŁ) Z.Matuszewicz (ZM)
K.Mikołajczak (KM) D.Mularczyk (DM) M.Mularczyk (VI)
J.Myrcha (JM) K.Okinczyc (OK) M.Opałka (MO)
A.Oźmina (AO) M.Pater-Buczkowska (PA) D.Rybacki (DR)
K.Sulikowska-Szalska (VJ) D.Szychulska (SY) I.Świtała (IŚ)
E.Trawińska (ET) L.Trzmiel (LT) E.Walukiewicz (WA)
R.Wuttke-Wojtaś (RW)
Sale
3 4 hst 22
23 24 j. ang 25 informatyka
27 mała 36 woj 37 chemia
38 mat1 40 mała RW 41 j.ang mała SY
42 mat 43 DC 44 RK
45 IŚ 46 IK mała 54 fizyka CZ
55 biologia Bi 57 geogr s_g1 sala gimnastyczna cz 1
s_g2 sala gimnastyczna cz 1 @basen s_g3 sala gimnastyczna cz.2
s_g4 sala gimnastyczna cz.3 s_26 informatyczna @basen1