2024-06-12

OBÓZ KLAS 2A i 2B - WARSZAWA, WESOŁA 2024

OBÓZ KLAS 2A i 2B - WARSZAWA, WESOŁA 2024

W dniach od 10.06. do 14.06. 2024 roku klasy 2A i 2B przebywały na wojskowym obozie patriotyczno-poznawczym w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej  Warszawa i w 1BPanc Wesoła.

            Podczas pierwszych dwóch dni obozu  klasy 2a i 2b zrealizowały następujące zamierzenia:

10.06.2024 rok

06.30 – zbiórka uczniów na parkingu obok sklepu Lidl: sprawdzenie obecności, oficjalne rozpoczęcie obozu.

07.00 – 11.30 – przejazd autokarem do m. Wesoła.

11.30 – 12.00 – zajęcie rejonu zakwaterowania.

12.00 – 12.30 – oficjalne rozpoczęcie obozu w obecności Pani Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Pani płk Anny Kani.

12.30 - 14.00 -  przeprowadzenie zajęć „Gry Strategiczne” na temat: Kształtowanie  i doskonalenie kompetencji dowódczych i przywódczych za pomocą gier wojennych – organizator: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

14.00 – 14.30  - przeprowadzenie instruktaży przez kadrę 1BPanc odnośnie BHP, ochrony środowiska, ppoż., obiektów szkoleniowych brygady.

14.30 – 15.30  -  obiad na stołówce żołnierskiej 1BPanc.

16.00 – 18.00  -  zajęcia z regulaminów i musztry – organizator 1bdow.

18.00 – 19.00  - kolacja na stołówce żołnierskiej 1BPanc.

19.00 – 20.00 – czas wolny w rejonie zakwaterowania.

21.00 – 21.30 – nauka piosenki marszowej.

21.30 – 22.00 – apel wieczorny: omówienie zadań zrealizowanych w dniu dzisiejszym oraz zapoznanie uczniów z przebiegiem szkolenia w dniu następnym.

22.00 - cisza nocna.

11.06.2024 rok.

06.00 – 07.00 – czynności poranne.

07.00 -  08.00 - śniadanie na stołówce żołnierskiej 1BPanc.

08.00 – 09.00 – przejazd do m. Warszawa.

9.00 – 12.00 - Instytut Pamięci Narodowej: zwiedzanie Izby Pamięci przy

Strzeleckiej 8 – zapoznanie uczniów z działalnością NKWD w okresie powojennym na terenie całej Polski i  Warszawy.

12.00 – 13.00 – przejazd z Warszawy do m. Osów.

13.00 – 14.00 – zwiedzanie Samorządowej  Instytucji Kultury: „PARK KULTUROWY OSSÓW WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU” Projekcja filmu „Zwycięstwo 1920”.

14.30 – 15.00  -  obiad na stołówce żołnierskiej 1BPanc.

15.00 – 15.30 – zwiedzanie Sali Tradycji 1BPanc.

16.00 – 18.00  -  zajęcia z regulaminów i musztry – organizator 1bdow.

18.00 – 19.00  - kolacja na stołówce żołnierskiej 1BPanc.

19.00 – 21.00 – czas wolny w rejonie zakwaterowania.

21.30 – 22.00 – apel wieczorny: omówienie zadań zrealizowanych w dniu dzisiejszym oraz zapoznanie uczniów z przebiegiem szkolenia w dniu następnym.

22.00 - cisza nocna.

 

Zdjęcia w albumie

Partnerzy