2024-06-12

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Nasza szkoła uzyska dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3w Kierunku interwencji 3.2. – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz działania promujące czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Partnerzy