2024-03-24

KONGRES EPAS W WARSZAWIE

Pani Danuta Szychulska reprezentowała naszą szkołę na Kongresie EPAS, który odbył się w dniach 7 i 8 marca w Warszawie. W konferencji brało udział około 80 nauczycieli z całej Polski ze szkół realizujących program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od zwiedzania Centrum Europa Experience w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce. Następnie wysłuchaliśmy bardzo ciekawych wykładów na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Oczywiście był też czas na dyskusję oraz ćwiczenie networkingowe poświęcone wymianie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń między liderami EPAS.

Drugi dzień kongresu nie był już tak ulgowy; poczuliśmy się jak uczniowie w liceum. Po pierwsze, dwa trudne sprawdziany z wiedzy o Unii Europejskiej, na szczęście bez ocen niedostatecznych. Po drugie, bardzo intensywne trzygodzinne warsztaty praktyczne o tematyce:

* Czego możemy się nauczyć od naszych uczniów i uczennic?

* Oddolne spojrzenie na Unię Europejską.

* Praca z ewaluacją ze szkoleń regionalnych EPAS.

Kongres zakończyła sesja pytań i odpowiedzi na temat roli edukacji europejskiej w rozwoju edukacji i dyplomacji w Polsce.

Wzbogaceni o nowe doświadczenia, pomysły i nawiązane kontakty opuściliśmy stolicę w piątek wieczorem, by od poniedziałku z entuzjazmem zabrać się do pracy w naszych szkołach.

 

Zdjęcia w albumie

Partnerzy