2024-03-04

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

        W czwartek 29 lutego, z niewielkim opóźnieniem ze względu na ferie zimowe, uczciliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Była to okazja do przypomnienia społeczności szkolnej, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa język polski. Posługując się nim na co dzień, raczej nie zastanawiamy się nad tym, nie dostrzegamy jego piękna, wyjątkowości, nie zawsze też dbamy o jego poprawność. Warto więc choć raz w roku spojrzeć na swoją ojczystą mowę z innej perspektywy, by docenić jej bogactwo i uświadomić sobie, że określa ona naszą tożsamość. Nauczyciele poloniści zadbali o to, by uczniowie mogli w tym dniu sprawdzić, czy dobrze znają swój język. Reprezentacje klas uczestniczyły w szkolnym turnieju językowo-literackim, w którym nagrodami były oceny celujące z języka polskiego oraz słodycze. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły drużyny z klas IE i IIIB. Poza tym wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział w quizach językowych przeprowadzanych podczas przerw śródlekcyjnych, natomiast grono pedagogiczne otrzymało skromne upominki w postaci zakładek do książek z sentencjami o języku.

Partnerzy