2024-02-15

ŚWIĘTO SZKOŁY - W 84 ROCZNICĘ PIERWSZYCH ZESŁAŃ

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Wszyscy wspólnie przyczynili się do pięknego uczczenia 84 rocznicy Pierwszych Zesłań na Sybir. Zaczynając od Mszy Świętej w kościele p.w. Chrystusa Króla, której liturgię obsługiwali nauczyciele szkoły, przez Apel Poległych Sybiraków i złożenie kwiatów pod pomnikiem Zesłańców Sybiru na terenie szkoły, po występy artystyczne i spotkanie pokoleń przy słodkim poczęstunku. Mimo deszczu, blokad na ulicach, wola spotkania była silniejsza i zarówno społeczność szkoły jak
i zaproszeni goście przybyli na uroczystość. Nawet Prezydent Miasta Pan Michał Zaleski znalazł czas , aby złożyć kwiaty pod pomnikiem i przemówić do zebranych. Mimo chłodu i deszczu, atmosfera była gorąca i pełna wzruszeń. Dziękujemy nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad przygotowaniem obchodów - Paniom: Elżbiecie Walukiewicz, Romanie Wuttke- Wojtaś, Annie Lis, Panom: Marcinowi Kubisztalowi i Markowi Banachowi, a także Radzie Rodziców za ufundowanie słodyczy dla uczniów.

 

Zdjęcia w albumie

Partnerzy