2024-01-14

LEKCJA ONLINE KLASA 2FP

W dniu 11 stycznia 2024 r. od godz. 8:55 do godz. 9.40  klasa 2FP wzięła udział   w ogólnopolskiej lekcji online pt.: „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”, organizowanych przez Komitet Organizacyjny Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w współudziale Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Lekcję poprowadzili:

- prof. Witold Orłowski - ekonomista i edukator,

- Waldemar Zbytek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówiono  współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat. W dniu 11 stycznia 1924 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji. Rok 2024, uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Partnerzy