2024-01-03

PROGRAM MON

PROGRAM MON – ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
 W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania, a także szkoły  w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 102 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 128 500,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu,  na podstawie umowy zawartej  pomiędzy GMT, a Ministrem Obrony Narodowej,  objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania, a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Partnerzy