2023-12-11

ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY 2023

W piątek, 8 grudnia 2023 roku, uczniowie klasy 3BL wraz z nauczycielkami: biologii – panią Agatą Białucha oraz fizyki – panią Anną Czerniak wzięli udział w zajęciach organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Gleby. Warsztaty pt. ”Gleba i Woda: źródło życia” zorganizowali i przeprowadzili pracownicy Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pierwszej części zajęć uczniowie wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu wygłoszonego przez dr hab. Marcina Świtoniaka, prof. UMK. Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się m.in. jakie wyróżnia się rodzaje gleb, jak je rozpoznać i czym się charakteryzują. Druga część warsztatów odbyła się w laboratorium, gdzie uczniowie, pod czujnym okiem pracowników Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, sprawdzali m.in. zdolności filtracyjne różnych gleb oraz ich pH.

Udział w tej nietypowej, ale cennej lekcji przyczynia się m.in. do pogłębienia zainteresowań przyrodniczych, rozwijania umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, uwrażliwiania na problemy zanieczyszczeń gleby i wody oraz konieczność ochrony i dbania o środowisko.

 

Zdjęcia w albumie

Partnerzy