2023-11-30

WIZYTA KLASY 2E W SP NR 16 W TORUNIU

Wizyta klasy humanistyczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu - obserwacja zajęć prowadzonych w II C. 

29 listopada klasa II E wraz z nauczycielem podstaw pedagogiki udała się do SP nr 16 w Toruniu. Młodzież obserwowała zajęcia prowadzone za pomocą aktywizujących metod nauczania. Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości na temat pór roku i nazw miesięcy. Dzieci podczas lekcji wykorzystywały METODNIKI, co jest pewnego rodzaju nowum. Na uwagę zasługuje fakt, że nauczyciel pracuje w oparciu o ocenianie kształtujące. Ciekawy sposób nauki sprawił, że dzieci wiedziały po co i czego mają się nauczyć.

Dziękujemy bardzo za umożliwienie nam uczestnictwa w zajęciach, które pozwoliły nam inaczej spojrzeć na szkolne zmagania dzieci z najmłodszych klas.

 

Partnerzy