2023-10-02

ZAJĘCIA Z MUSZTRY

W dniu 30.09.2023 od godziny 10.00 do godziny 13.30 odbyły się zajęcia z musztry dla uczniów klas mundurowych: 1a, 2a,2b prowadzone przez nauczycieli PW Pana J. Myrcha i M. Banacha oraz instruktorów z klasy 3a. W zajęciach wzięło udział 90 uczniów naszej szkoły. Zajęcia odbyły się na placu apelowym VI LO.

Partnerzy