2023-09-21

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W poniedziałek, 18 września 2023 roku, klasy 2E, 3A oraz 3B wraz z nauczycielami: 

biologii (Agata Białucha), 

chemii (Agnieszka Chościńska) 

i geografii (Michał Kosiński) 

wzięli udział w 30 Finale Międzynarodowego Ruchu na rzecz ochrony przyrody „Sprzątanie Świata”. 

Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nie śmiecenia, 

edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań ekologicznych. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem 

„Sprzątanie świata łączy ludzi”, które w pełni oddaje społeczną istotę tego Międzynarodowego Święta Ekologii.

Partnerzy