2023-09-17

UPAMIĘTNIENIE RODZINY ULMÓW

W pierwszych dniach roku szkolnego miały miejsce wydarzenia upamiętniające bohaterstwo rodziny Ulmów.

Za swoje poświecenie i odwagę w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej zapłacili najwyższą cenę - cenę swojego życia.

06.09 przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe na podstawie przygotowanej prezentacji.

07.09 uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w spacerze pamięci, szlakiem miejsc związanych z życiem i działalnością Żydów w Toruniu.

08.09 odbył się bieg pamięci, w którym uczestniczyli wydelegowani przedstawiciele klas.

Partnerzy