2023-06-13

100-LECIE OFICERSKIEJ SZKOŁY ARTYLERII

W dniu 02.06.2023 roku delegacja uczniów oraz poczty sztandarowe VI LO wzięły udział w obchodach 100 – lecia powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Organizatorem rocznicowych obchodów  były: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów.

Delegacja naszego liceum uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach:

godz. 8.40 Przemarsz pododdziałów CSAiU do Kościoła Garnizonowego, Pl. Św. Katarzyny

godz. 9.00 Msza Św. w intencji artylerzystów

godz. 10.00 Przemarsz pododdziałów CSAiU na Rynek Staromiejski

godz. 10.30 Meldunek i uroczysty apel , Rynek Staromiejski.

Krótki rys historyczny

Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu powołano decyzją Marszałka Piłsudskiego 1 czerwca 1923 r. Przeobrażała się ona na przestrzeni lat:

9 sierpnia 1928 r. została przemianowana na Szkołę Podchorążych Artylerii. Uczelnia funkcjonowała do września 1939 r. W latach 1923-1939 wykształcono w niej 2184 absolwentów.

W okresie drugiej wojny światowej walczyli oni na wszystkich frontach, działali aktywnie w ruchu oporu, prowadzili działalność konspiracyjną w obozach jenieckich. Za udział w walce 179 absolwentów zostało uhonorowanych orderem Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny wielu z nich było represjonowanych i niesłusznie skazanych.

5 lipca 1944 r. rozkazem dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego w Toruniu ponownie powołano Oficerską Szkołę Artylerii, a 15 marca 1945 r. Oficerską Szkołę Artylerii nr 2

12 października 1954 r. Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu nadano imię generała Józefa Bema

W latach sześćdziesiątych do uzbrojenia Sił Zbrojnych wprowadzono broń rakietową. Sytuacja ta spowodowała, że 21 lipca 1965 r. powołano Oficerską Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii, która dwa lata później otrzymała status wyższej uczelni zawodowej

W wyniku zmian restrukturyzacyjnych po roku 1989 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema

Z kolei 1 października 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu im. gen. Józefa Bema, które kontynuuje dziedzictwo tradycji Oficerskiej Szkoły Artylerii. Centrum jest jednostką szkolną bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Zadaniem Centrum jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz szkoleniem specjalistycznym żołnierzy w ramach systemu doskonalenia zawodowego.

 

Więcej zdjęć w albumie: 100-lecie OSA

Partnerzy