2023-05-30

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

"Szóstka" wzięła udział w X. edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach tego wydarzenia w dniu 30 maja 2023 roku Pani adwokat ANITA ENGLER, przeprowadziła w naszej szkole warsztaty dotyczące znaczenia Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W związku z tym, że w tym roku obchodzimy 30 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która stanowi część polskiego porządku prawnego i jest gwarancją naszych podstawowych praw i wolności, to głównymi celami tegorocznej edycji było:

1) zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konwencji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,

2) promowanie świadomego obywatelstwa,

3) zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi oraz środkami, z których mogą korzystać w celu ochrony swoich praw.

Udział w nich wzięło ponad 60 uczniów z klas: 1E, 1F oraz 3A, a koordynatorami byli Pani Elżbieta Walukiewicz i Pan Marcin Kubisztal.

Partnerzy