Gabinet stomatologiczny

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Miasta Toruń a ABIKON spółką z o.o. uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, na podstawie legitymacji szkolnej, będą mogli korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia realizowane będą w gabinecie stomatologicznym ABIKON spółka z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury 49 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu, ul. Stefana Srebrnego 1 w Toruniu, ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu, ul Fałata 34 w Toruniu. Pomoc jest udzielana od 1 stycznia 2024 r. bezterminowo. Rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie muszą uzyskać informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu.

 

Partnerzy