Gabinet stomatologiczny

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków NFZ w gabinecie stomatologicznym znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Samochodowych ul.Grunwaldzka 25b w Toruniu, na mocy porozumienia nr 9/GS/2019 podpisanego przez Gminę miasta Toruń, a Abicon sp. z.o.o.

Partnerzy