VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

TEST SPRAWNOŚCI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOSKOWEGO

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego (opis klasy pod linkiem Oddział przygotowania wojskowego) wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

2. Termin testów sprawnościowych ustala koordynator ds. wojskowych w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego i przeprowadza je nie później niż do 30 czerwca.

3. Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

4. Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przeprowadzenie testu.

Oświadczenie należy pobrać ze strony (na dole strony)

Terminy testu sprawnościowego:

I termin - od 20-22 czerwca, wg harmonogramu podanego 19 czerwca br. na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie internetowej szkoły.

II termin ( dodatkowy) - od 3 do 5 lipca br. ogłoszony 23 czerwca br.

Jeżeli kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w próbie sprawnościowej, z przyczyn niezależnych od niego w pierwszym terminie, może przystąpić do niej w terminie dodatkowym.

Prosimy o przybycie 15 min. wcześniej i zabranie ze sobą stroju sportowego oraz podpisanego przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w próbie sprawnościowej.

Opis ćwiczeń, które będą do wykonania na teście sprawnościowym znajduje się w poniższym pliku. 

Partnerzy