2023-05-14

83. ROCZNICA MASOWEJ DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR

W piątek 24 kwietnia odbyła się w Toruniu uroczystość z okazji 83.rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas ponad 240 tyś osób. Tego dnia czczono także 78.rocznicę kulminacji V Masowej Wywózki Polaków na Sybir- głównie z Pomorza, byli tam także mieszkańcy Torunia.

              Uczniowie  mieli podczas tych uroczystości szczególną okazję, by poszerzyć swoją wiedzę na temat naszego patrona, bo jak powiedział jeden z prelegentów:” Historia magistra vitae est  i jeśli nie wyciągniemy z niej mądrości, to ta historia może się powtórzyć.’’ Wysłuchali prelekcji poświęconych zesłaniom i poznali wyniki badań naukowych, których celem jest ustalenie terminu V deportacji. Wielu przybyłych na uroczystości gości, a szczególnie Sybiracy i ich rodziny,  podkreślali, że udział młodzieży w takich spotkaniach jest niezwykle istotny, ponieważ  dzięki niej pamięć o doświadczeniu Sybiru przetrwa.

Partnerzy