2023-04-29

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY CZWARTOKLASISTÓW

W piątek 28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie szkoły dla klas maturalnych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. Swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście

 • SYBIRACY: Pan Michał Ziemczanek oraz Pan Stanisław Dubiel,

 • Przewodnicząca Komisji Historycznej Związku Sybiraków: Pani Anna Jóźwik,

 • Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu: Pan Jan Myrcha

 • w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu: Pan mjr Sebastian Kottas,

 • w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu: Pan ppłk Roman Popławski,

 • w imieniu Dowódcy 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu: Pan mjr Marcin Dubliński,

 • w imieniu Komendanta 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu: Pan mjr Jarosław Tabor,

 • przedstawiciele Straży Miejskiej w Toruniu,

 • Prezes Bractwa Kurkowego w Toruniu: Pan Leszek Polak,

 • Pan por. Piotr Iliczyn z 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu.

 

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie klas czwartych na sztandar szkoły, przekazanie sztandaru szkoły klasom trzecim oraz wręczenie tarcz, nagród, dyplomów i świadectw przez Pana Dyrektora VI LO: Pana Zbigniewa Matuszewicza, Sybiraka: Pana Stanisława Dubiela oraz wychowawców klas: Panią Dorotę Carską oraz Panią Magdalenę Czerwińską. Podczas części artystycznej, zostały również wręczone przez Dyrektora Szkoły oraz Panią Pedagog Annę Lis, złote płyty Alicji Sądej i Aleksandrze Ziętarskiej za uczestnictwo w Zespole Muzycznym “VILO” oraz godne reprezentowanie VI LO w Toruniu.

Całą uroczystość poprowadzili: Amelia Narożniak z klasy 3a oraz Bartosz Zientarski z kalsy 3b. Organizatorzy serdecznie dziękują:

 • Pani Annie Lis za oprawę muzyczną oraz przygotowanie do występu uczniów: Monikę Cieślewicz, Nadię Kacprzak oraz Sebastiana Jędrzejewskiego,

 • Panu Marcinowi Kubisztalowi za poprowadzenie uroczystości i przygotowanie części oficjalnej. 

 • Pani Hannie Charęzie za przygotowanie dekoracji,

 • Panu Markowi Banachowi za przygotowanie pocztu sztandarowego,

 • Panu Krzysztofowi Anusiakowi za pomoc i oprawę techniczną.

Obejrzyj fotorelację w albumie: Zakończenie szkoły przez czwartoklasistów 2023

Partnerzy