VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

KLASA HISTORYCZNO - PRAWNA

KLASA  HISTORYCZNO – PRAWNA

z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim.

W programie historia prawa i ustroju oraz łacina prawnicza.

Uczeń pozna mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym.

Dodatkowym celem nauczania na tym profilu jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami kultury starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu z zakresu: literatury, filozofii, prawa, oraz poznanie podstaw języka łacińskiego.

Absolwenci tego profilu z powodzeniem mogą studiować na kierunkach takich jak: prawo, filologia polska, filologia klasyczna, historia.

Partnerzy