VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

Rozliczenie podatkowe za rok 2022

Zachęcamy do przekazania 1,5% na rzecz naszej szkoły w rozliczeniu podatkowym.

W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podatkowym wg wzoru zamieszczonego na zdjęciu.

Dziękujemy za przekazane fundusze.

Partnerzy