2023-03-06

EUROSCOLA 2023 DEBATA MŁODZIEŻY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O PRAWACH KOBIET I RÓWNOŚCI PŁCI

2.03.2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sesji Parlamentu Europejskiego przeznaczonego dla młodzieży Unii Europejskiej - EUROSCOLA 2023.

Temat obrad brzmiał: "Europa równych szans? Parlament Europejski wobec praw kobiet i równości płci".

Spotkanie w Parlamencie Europejskim rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącej PE Roberty Metsoli. Następnie na żywo odbyły się debaty z H.A. Wasungiem sekretarzem komitetu do spraw kobiet i równości płci oraz z D. Papadimuliusem wiceprzewodniczącym PE. Zarówno młodzież znajdująca się na sali plenarnej jak i online mogła zadawać pytania na żywo lub za  pomocą aplikacji slido oraz brać żywy udział debacie i zgłaszać postulaty. Młodzi ludzie z całej Europy zadawali różnorodne pytania i zgłaszali postulaty dotyczące m.in. podatku różowego, równych zarobków kobiet i mężczyzn czy równowagi płci wśród posłów i posłanek na sali parlamentarnej.

Wartością dodaną tego spotkania  dla uczniów naszej szkoły (działających nie tylko w programie EPAS) było zwrócenie uwagi na ważne sprawy omawiane we wspólnocie europejskiej oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Partnerzy