2023-03-02

LEKCJA PROFILAKTYCZNA

Pedagog szkolny: Anna Lis,  zaprosiła do szkoły starszego specjalistę: Annę Gapińską i specjalistę: Beatę Coghen, w  celu przeprowadzenia w klasie 1A i IB zajęć: "Odpowiedzialność karna nieletnich". Dzięki współpracy szkoły ze Strażą Miejską w Toruniu, uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania wchodzą w skład czynów karalnych. Dziękujemy bardzo za ciekawe poprowadzenie warsztatów i fachowe przekazanie cennej dla młodzieży wiedzy.

Partnerzy