Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców przy VILO w Toruniu

53 1160 2202 0000 0004 6901 9876

Millenium Bank S.A.

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Partnerzy