2023-02-08

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

"ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM"

25.01. odwiedził naszą szkołę Kapitan Dariusz Mazur z Toruńskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W ramach doradztwa zawodowego odbyły się dwie prelekcje połączone z prezentacją multimedialną dla klasy 3A i 3B. Pan kapitan szczegółowo i ciekawie przedstawił uczniom naszej szkoły różne możliwości służby dla ojczyzny od zasadniczej służby zawodowej po prestiżowe wyższe uczelnie wojskowe. Kapitan Mazur naświetlił również korzyści ekonomiczno-socjalne, jakie płyną z wyboru zawodu żołnierza (dobre zarobki, liczne dodatki, wcześniejsza emerytura), co może być wielką wartością dodaną tego zawodu i zachętą dla młodych ludzi do wyboru właśnie takiej ścieżki kariery.

oprac. Izabela Koziarzewska, doradca zawodowy

Partnerzy