2022-11-22

AKCJA - POMOC UKRAINIE

Akcja pomocy żołnierzom ukraińskim prowadzona jest w szkole do 20 grudnia. Prosimy o podarowanie świeczek, latarek, baterii, materiałów opatrunkowych, leków przeciwbólowych itp...

Ofiarowane rzeczy będą przekazane na Ukrainę. 

link do filmu https://youtu.be/4R8P75c-6Lo

 

Partnerzy