2022-11-08

AKTYWNA TABLICA

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uzyskało środki finansowe w wysokości 14.000zł
na zakup laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna
tablica” na lata 2020-2024. Wraz z wkładem własnym Gminy Miasta Toruń, który wynosi 3500zł
zostanie zakupionych 5 laptopów z oprogramowaniem Office.
Przygotowując się do tego programu sześciu nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu „Lekcja Enter”.
Zapoznali się oni z technikami pracy z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej
(TIK). Przeprowadzili zajęcia z uczniami, podczas których wykorzystali widzę zdobytą podczas kursu
i doskonalili swoje umiejętności w tym zakresie.

Partnerzy