VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

Pedagog specjalny - Aleksandra Oźmina

ALEKSANDRA OŹMINA (sala 38)

 

poniedziałek8.40-9.40

poniedziałek - 15.10 - 16.10

środa - 12.40 - 14.20

 

Zakres pomocy:

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów m. in. z dysleksją, dysgrafią, problemy w uczeniu się (w szczególności matematyki)
  • zajęcia rewalidacyjne
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  • konsultacje dla uczniów i rodziców
  • wsparcie nauczycieli w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Partnerzy