Pedagog specjalny - Aleksandra Oźmina

ALEKSANDRA OŹMINA (sala 38)

 

poniedziałek15.10 - 16.00

wtorek - 12.45 - 13.30 (zkk)

wtorek - 14.20-16:00

środa - 15:10-16:00 

czwartek- 14:20-15:15 (zkk)

 

Zakres pomocy:

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (zkk) dla uczniów m. in. z dysleksją, dysgrafią, problemy w uczeniu się (w szczególności matematyki)
  • zajęcia rewalidacyjne
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  • konsultacje dla uczniów i rodziców
  • wsparcie nauczycieli w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Partnerzy