2022-10-23

KONKURS HISTORYCZNY

W czwartek 20 października 2022 roku odbył się etap szkolny XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjra Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej".

Głównym jej celem jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Ponadto Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny.

Udział w niej wzięło w sumie pięciu uczniów Naszej Szkoły, którym serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników:

- Szymon Orłowski z kl. 1a,

- Radosław Doroch z kl. 2a,

- Kacper Kociemba z kl. 3a,

- Igor Lewandowski z kl. 3a,

- Bartłomiej Szymański z kl. 3a.

Koordynatorami konkursu na terenie szkoły byli Panowie: Zbigniew Matuszewicz i Marcin Kubisztal.

 

Do postu wykorzystano zdjęcie/logo Organizatora ze strony: www.olimpiadalosyzolnierza.pl 

Partnerzy