2022-10-19

III OLIMPIADA O PRAWACH UCZNIA

W dniu 12 października 2022 roku uczniowie klas I wzięli udział w etapie szkolnym III Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Ucznia, który polegał na rozwiązaniu testu wielkokrotnego wyboru. Tegoroczną edycję wspierali:

1. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
2. Naczelna Rada Adwokacka.
3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania w tej sprawie całego sądownictwa administracyjnego.
4. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.
5. prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

Koordynatorem konkursu na terenie szkoły był Pan Marcin Kubisztal.

Partnerzy