Czytamy z sercem

29 września wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej “Czytamy z sercem”, która połączyła Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca. Celem akcji było:

- promocja literatury i czytelnictwa

- poszerzanie wiedzy na temat serca

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób chorych

- propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach akcji promującej czytelnictwo w klasach zostały odczytane teksty literackie dotyczące serca oraz dialogi oparte na scenariuszach. Biblioteka stworzyła wystawę książek poruszających serce i promowała akcję gazetką.

Partnerzy