2022-06-12

OBÓZ 2A W WARSZAWIE

W dniach od 06.06. do 10.06. 2022 roku klasa 2A przebywała na wojskowym obozie patriotyczno-poznawczym w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej  Warszawa i w 1BPanc Wesoła.

Podczas obozu klasa 2a zrealizowała następujące zamierzenia:
06.06.2022 rok.

 • 11.00 - 15.00 Przeprowadzenie zajęć „Gry Strategiczne” – Organizator: Wojskowe Centrum  Edukacji Obywatelskiej (WCEO). Temat: Kształtowanie i doskonalenie kompetencji przywódczych za pomocą gry wojennej Volko Ruhnke: A Distant Plain.
 • 16.00 – 18.00 – trening musztry – przygotowanie do egzaminu.

07.06.2022 rok.

 • 9.00 – 11.00 - Zwiedzanie Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, zapalenie  znicza pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa (org. WCEO).
 • 11.00–15.00 - Spacer Przedwojenną Wojskową Warszawą, zapalenie znicza pod Grobem  Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej, zwiedzanie Izby Pamięci  Komendy Garnizonu Warszawa.
 • 16.00 – 18.00 Zwiedzanie Sali Tradycji 1BPanc.

08.06.2022 rok.

 • 9.00 –10.30 – Zwiedzanie Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
 • 11.00 –12.45 – Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • 13.00 – 15.00 – Spacer Historycznym Szlakiem Powstania Warszawskiego.
 • 16.00 – 18.00  - Egzamin z musztry (1 BPanc).

09.06.2022 rok.

 • 8.00 – 13.00 – Zajęcia ogólnowojskowe  –  przygotowanie do zawodów.

PODGRUPY SZKOLENIOWE: 
1.Zakładanie maski p-gaz MP-6.
2. Rzut granatem  do okręgów. 
3.Rozkładanie kbkak (beryl), ładowanie amunicji szkolnej do magazynka.
4.Rozwijanie łączności przewodowej.(100m)-podłączenie telefonów polowych.
5.Pierwsza pomoc taktyczna.

 • 13.00 – 15.00  Pokaz sprzętu 1 BPanc.
 • 16.00 – 18.00  Musztra – składanie kwiatów ,obsługa sztandaru.

10.06.2022 rok.

 • 9.00 – 12.30 – Zawody użyteczno –obronne.

Zagadnienia:
1.Zakładanie maski p-gaz MP-6.
2. Rzut granatem  do okręgów. 
3.Rozkładanie kbkak (beryl), ładowanie amunicji szkolnej do magazynka.
4.Rozwijanie łączności przewodowej.(100m)-podłączenie telefonów polowych.
5.Pierwsza pomoc taktyczna.

 • 13.00  - Zakończenie: obozu z udziałem przedstawicieli WCEO i dowództwa 1BPanc.

 

Obóz odbywał się pod kierownictwem Pana Prof. Jana Myrchy, w opiece nad młodzieżą pomagali: Pani Prof. Jolanta Babińska-Forst  oraz Pan Prof.  Marek Banach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ- ALBUM GOOGLE

Partnerzy