2022-05-18

KURS KPP

W dniu 08.05.2022 roku zakończył się trwający 2 miesiące kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zajęcia odbywały się w soboty i niedziele. Kurs odbywał się w VI LO im Zesłańców Sybiru, uczestniczyli w nim uczennice i uczniowie naszej szkoły.

Wszyscy nasi uczniowie zdali egzamin końcowy i otrzymali tytuł ratownika.
Egzamin końcowy składał się z części teoretycznej - test oraz części praktycznej – udzielanie pomocy w konkretnych sytuacjach z użyciem pozorantów.

Zdjęcia z egzaminu praktycznego, który zdawaliśmy w trzyosobowych zespołach, poniżej. Opiekę nad młodzieżą podczas kursu sprawował Pan M. Banach.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ - ALBUM GOOGLE

Partnerzy