2022-05-02

OBÓZ KLASY 1A W GDYNI - 2 DZIEŃ

W dniu 26.04.2022 roku obóz klasy 1A w AMW rozpoczął się pobudką o godzinie 05.30, uczniowie po czynnościach porannych i śniadaniu rozpoczęli drugi dzień obozu  od uczestnictwa w apelu porannym pododdziałów szkoleniowych Akademii. Po zakończeniu apelu rozpoczęliśmy w godzinach 8.00 – 14.30 zwiedzanie obiektów szkoleniowych i sal wykładowych Akademii. Pierwszym obiektem, który zwiedzaliśmy, był okręt podwodny ORP „Jastrząb”, następnie zwiedziliśmy sale uzbrojenia i wyposażenia okrętowego. Jedną z ciekawszych atrakcji, które było nam dane zobaczyć podczas tego przedpołudnia, było Planetarium Akademii, wykorzystywane przez słuchaczy AMW do nauki astronomii i astronawigacji.
Zostaliśmy również zapoznani z „cywilną” częścią wykładową AMW, oprowadzono nas po laboratoriach Kryminalistyki i Chemii, używanych przez słuchaczy kierunków cywilnych.
Po przewie obiadowej przegrupowaliśmy się do 3 Flotylli okrętów, gdzie w godzinach 16.00 – 18.00 zwiedzaliśmy Centrum Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, zapoznano nas tam z historią, zadaniami i dniem współczesnym Centrum oraz oprowadzono nas po bazie wykładowej i szkoleniowej Centrum, zapoznając uczniów naszego LO z zadaniami i szkoleniami obowiązującymi nurków wojskowych.
Po kolacji, przenieśliśmy się na okręt szkoleniowy AMW  ORP „Wodnik”, który stał się naszym miejscem odpoczynku. W godzinach 20.00 – 21.00 zostaliśmy oprowadzeni po okręcie i zapoznani z jego historią oraz wykonywanymi zadaniami przez służbę dyżurną okrętu.

Tekst i zdjęcia: p. Marek Banach- nauczyciel PW

WIĘCEJ ZDJĘĆ- ALBUM GOOGLE

Partnerzy