2022-04-23

SUKCES W OLIMPIADZIE POLICYJNEJ

W dniu 22.04.2022 roku odbył się trzeci zdalny etap Olimpiady Policyjnej, do którego zakwalifikowały się dwie uczennice klasy 3 AG,VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu: Martyna Hejduk oraz
Katarzyna Żuchowska. Po zakończeniu dwuetapowego trzeciego poziomu Olimpiady, nasze uczennice zostały finalistkami i zajęły następujące miejsca:
- 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej zajęła: Martyna Hejduk.

-10 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej zajęła: Katarzyna Żuchowska.

Obie nasze uczennice po złożeniu wymaganych dokumentów zostaną przyjęte na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne VI LO gratulują uczennicom i życzą powodzenia na kolejnym etapie edukacji.

Tekst: p. Barek Banach- nauczyciel przysposobienia wojskowego

Partnerzy