VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Oddział

Przedmioty punktowane

1a – tzw. mundurowa

język polski

matematyka

język obcy

jeden najlepszy z: geografia, historia

1b – tzw. ekologiczno-turystyczna 

język polski

matematyka

język obcy

jeden najlepszy z: biologia, geografia

1c – tzw. humanistyczno-pedagogiczna

język polski

matematyka

język obcy

biologia

1d – tzw. lingwistyczno - informatyczna

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

1e – tzw. historyczno - prawna

język polski

matematyka

język obcy

jeden najlepszy z: historia, wiedza
o społeczeństwie

Partnerzy