VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

KLASA EKOLOGICZNO - TURYSTYCZNA

KLASA  EKOLOGICZNO – TURYSTYCZNA

z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i biologią.

W tej klasie poznajesz swoje preferencje, zainteresowania, mocne i słabe strony.

Równomiernie rozłożone treści programowe zapewniają Tobie wszechstronny rozwój.

Nasza doświadczona kadra nauczycielska posiada uprawnienia instruktorskie
w zakresie turystyki kajakowej, rowerowej oraz pieszej nizinnej i górskiej.

Uczniowie uczestniczą też w zajęciach dodatkowych w ramach Klubu Turystyki Aktywnej “Bezdroża”, biorą udział w licznych wycieczkach pieszych, rowerowych i spływach kajakowych.

Partnerzy