VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu godło Polski

KLASA HUMANISTYCZNO- PEDAGOGICZNA

KLASA  HUMANISTYCZNO - PEDAGOGICZNA 

z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i biologią.

W trakcie nauki w tej klasie proponujemy poznanie najważniejszych zagadnień
z zakresu pedagogiki, elementów psychologii, biologii oraz praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w licznych projektach realizowanych na rzecz dzieci.

Uczniowie również biorą udział w kursach, konferencjach mających na celu zdobywanie nowych kwalifikacji.

Klasa humanistyczno - pedagogiczna wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy, zgłaszającego coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pedagogów i psychologów.

Absolwenci tego profilu z powodzeniem mogą studiować na kierunkach takich jak: psychologia, resocjalizacja, socjoterapia, oligofrenopedagogika, praca socjalna.

Partnerzy