2022-03-07

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

W dniach 3 i 4 marca 2022 roku uczniowie klas: 2ALP, 3ALP oraz 3BLP wzięli udział w programie edukacyjnym organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Składał się on z dwóch etapów:

  1. emisji filmu “Dowód tożsamości” w reżyserii pisarza, reportera i fotografa Mikołaja Grynberga (finalisty Nagrody Literackiej “Nike”, laureata Warszawskiej Premiery Literackiej), który jest próbą pokazania specyfiki bycia polskim Żydem, a jednocześnie miał być punktem wyjścia do rozmowy o tożsamości,

  2. przeprowadzenie dodatkowej lekcji w formie warsztatów z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy zajęć, gdzie poruszono zagadnienia związane z dyskryminacją, antysemityzmem i relacjami między większością a mniejszością.

 

Wszystkie wydarzenia zostały zrealizowane w ramach zajęć historii, a całość koordynował Pan Marcin Kubisztal.

Partnerzy