2022-02-10

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

10 lutego obchodzimy Święto Patrona Szkoły VI LO.

TROCHĘ HISTORII...

Szkoła przyjęła imię Zesłańców Sybiru 17 września 2009 r. w 70-rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Odbyły się tego dnia wojewódzkie obchody tej rocznicy, w ramach których się nastąpiło uroczyste nadanie imienia i wręczenie sztandaru.

Od tego dnia szkoła ściśle współpracuje z Oddziałem Związku Sybiraków w Toruniu, często gości Sybiraków na szkolnych uroczystościach, a społeczność szkoły uczestniczy w uroczystościach miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich związanych z upamiętnianiem zesłań.

Corocznie przedstawiciele szkoły: uczniowie i nauczyciele, uczestniczą w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbywa się w Białymstoku.

10.02.2010 nastąpiło otwarcie Izby Pamięci poświęconej Zesłańcom Sybiru.

20 kwietnia 2013 nastąpiło przekazanie szkole w opiekę sztandaru Związku Sybiraków Oddział w Toruniu. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w poczcie sztandarowym Związku Sybiraków na uroczystościach miejskich i wojewódzkich.

W maju 2016 r. z inicjatywy Związku Sybiraków Oddział w Toruniu na placu apelowym przed budynkiem szkoły wmurowano akt erekcyjny pod pomnik upamiętniający Sybiraków.

10 czerwca 2016 odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia pomnika.

OBCHODY 2022...

Obchody Święta Patrona Szkoły w 2022 roku, z powodu pandemii, odbyły się na zdalnych spotkaniach klasowych. Młodzież mogła obejrzeć zrealizowany w 2012 roku, przez uczniów VILO, film pt. "Ciernie Sybiru" z wywiadami ze świadkami historii- Sybirakami, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w Toruniu.

Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem p. Jolanty Kwiatkowskiej przygotowali też montaż słowno -muzyczny dotyczący patrona szkoły.

Po zapoznaniu się z materiałem filmowy uczniowie wypełnili testy sprawdzające wiedzę o patronie. Klasa, która wypełniła poprawnie najwięcej testów otrzyma od koordynatora obchodów słodki prezent. 

Partnerzy