2021-12-23

Życzenia Dyrektora Szkoły

łańcuch świąteczny

Szanowne Grono Pedagogiczne, Szanowni Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Przyjaciele VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

 
Z największą przyjemności kieruję do Państwa życzenia radosnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Niech upłyną one w gronie rodziny, najbliższych i kochających nas osób.

Niech ten czas obfituje we wszystko co się dobrem zowie. Niech Gwiazda Betlejemska, która wskazuje obfite źródło miłości, wiary i nadziei będzie naszym drogowskazem ku tym najważniejszym w życiu wartościom.

Szanowni Państwo, za kilka dni Nowego Rok - 2022 roku. Już dziś proszę o przyjęcie życzeń noworocznych. Niech ten Nowy Rok okaże się szczęśliwym. Cieszmy się w nim zdrowiem i radością. Jeżeli pojawią się przeciwności, znajdźmy siłę na ich pokonanie. Niech otaczają nas życzliwi, dobrzy i mądrzy ludzie. Niech upływa on w pokoju. Szczęśliwego Nowego Roku.

Szanowni Państwo przekazuję życzenia, które za moim pośrednictwem kierują do Państwa:

  • Sybiracy z Związku Sybiraków Oddział w Toruniu
  • Pani Danuta Szelatyńska, Sybiraczka
  • Pan kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski, Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Pan płk Przemysław Krzymowski, Dowódca 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego im. płk. dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego PS „Kalina” w Toruniu
  • Pan płk pil. Marcin Szubiński, Dowódca 12. BBSP
  • Pan prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
  • Pan dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu
  • Pani Irena Łaguna, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
  • Pani Renata Puzdrowska, Dyrektor OPPDH w Toruniu
  • Pan Michał Dąbkowski, Dyrektor X LO w Toruniu


Zbigniew Matuszewicz,

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru

w Toruniu

Partnerzy